کمترین: 
3611
بیشترین: 
3650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3614
زمان: 
1/27 18:00
قیمت ریال عربستان امروز 27 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 3614 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":3650},{"date":"1398/01/27 13:00","price":3611},{"date":"1398/01/27 15:00","price":3614},{"date":"1398/01/27 16:00","price":3612},{"date":"1398/01/27 17:00","price":3613},{"date":"1398/01/27 18:00","price":3614}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399