کمترین: 
44496
بیشترین: 
45008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44558
زمان: 
1/27 18:00
قیمت دینار کویت امروز 27 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 44558 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":45008},{"date":"1398/01/27 13:00","price":44496},{"date":"1398/01/27 14:00","price":44528},{"date":"1398/01/27 15:00","price":44558},{"date":"1398/01/27 16:00","price":44502},{"date":"1398/01/27 17:00","price":44545},{"date":"1398/01/27 18:00","price":44558}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398