کمترین: 
7853
بیشترین: 
8051
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7971
زمان: 
1/27 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 27 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 7971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":8051},{"date":"1398/01/27 13:00","price":7965},{"date":"1398/01/27 15:00","price":7971},{"date":"1398/01/27 16:00","price":7966},{"date":"1398/01/27 17:00","price":7968},{"date":"1398/01/27 18:00","price":7971},{"date":"1398/01/27 19:00","price":7853},{"date":"1398/01/27 20:00","price":7971}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399