کمترین: 
1462
بیشترین: 
1477
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1466
زمان: 
1/27 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 27 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 فروردین 1398 , 1466 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":1477},{"date":"1398/01/27 13:00","price":1464},{"date":"1398/01/27 14:00","price":1462},{"date":"1398/01/27 15:00","price":1463},{"date":"1398/01/27 17:00","price":1464},{"date":"1398/01/27 18:00","price":1465},{"date":"1398/01/27 20:00","price":1466}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398