کمترین: 
1837000
بیشترین: 
1863000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1837000
زمان: 
1/27 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 27 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 27 فروردین 1398 , 1837000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":1854000},{"date":"1398/01/27 13:00","price":1850000},{"date":"1398/01/27 14:00","price":1863000},{"date":"1398/01/27 15:00","price":1856000},{"date":"1398/01/27 16:00","price":1851000},{"date":"1398/01/27 17:00","price":1838000},{"date":"1398/01/27 18:00","price":1840000},{"date":"1398/01/27 20:00","price":1837000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398