کمترین: 
175
بیشترین: 
177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175
زمان: 
1/27 13:00
قیمت افغانی امروز 27 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":177},{"date":"1398/01/27 13:00","price":175}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398