کمترین: 
13464
بیشترین: 
13632
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13466
زمان: 
1/27 19:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 13466 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":13632},{"date":"1398/01/27 13:00","price":13497},{"date":"1398/01/27 14:00","price":13471},{"date":"1398/01/27 15:00","price":13476},{"date":"1398/01/27 16:00","price":13464},{"date":"1398/01/27 17:00","price":13474},{"date":"1398/01/27 18:00","price":13471},{"date":"1398/01/27 19:00","price":13466}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399