کمترین: 
565800
بیشترین: 
573500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
565800
زمان: 
1/27 19:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 27 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 27 فروردین 1398 , 565800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":571000},{"date":"1398/01/27 14:00","price":573500},{"date":"1398/01/27 15:00","price":569200},{"date":"1398/01/27 16:00","price":570100},{"date":"1398/01/27 17:00","price":566100},{"date":"1398/01/27 18:00","price":567900},{"date":"1398/01/27 19:00","price":565800}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398