کمترین: 
9146
بیشترین: 
9250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9172
زمان: 
1/27 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 27 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 27 فروردین 1398 , 9172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":9250},{"date":"1398/01/27 13:00","price":9150},{"date":"1398/01/27 14:00","price":9148},{"date":"1398/01/27 15:00","price":9150},{"date":"1398/01/27 16:00","price":9146},{"date":"1398/01/27 17:00","price":9163},{"date":"1398/01/27 18:00","price":9158},{"date":"1398/01/27 19:00","price":9168},{"date":"1398/01/27 20:00","price":9172}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398