کمترین: 
9679
بیشترین: 
9782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9728
زمان: 
1/27 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 27 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 27 فروردین 1398 , 9728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":9782},{"date":"1398/01/27 13:00","price":9681},{"date":"1398/01/27 14:00","price":9679},{"date":"1398/01/27 15:00","price":9683},{"date":"1398/01/27 16:00","price":9681},{"date":"1398/01/27 17:00","price":9715},{"date":"1398/01/27 18:00","price":9713},{"date":"1398/01/27 19:00","price":9722},{"date":"1398/01/27 20:00","price":9728}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398