کمترین: 
10112
بیشترین: 
10217
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10149
زمان: 
1/27 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 27 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 فروردین 1398 , 10149 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":10217},{"date":"1398/01/27 13:00","price":10113},{"date":"1398/01/27 14:00","price":10112},{"date":"1398/01/27 15:00","price":10125},{"date":"1398/01/27 16:00","price":10119},{"date":"1398/01/27 17:00","price":10134},{"date":"1398/01/27 18:00","price":10135},{"date":"1398/01/27 19:00","price":10144},{"date":"1398/01/27 20:00","price":10149}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399