کمترین: 
12093
بیشترین: 
12233
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12100
زمان: 
1/27 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 27 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 12100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":12233},{"date":"1398/01/27 13:00","price":12114},{"date":"1398/01/27 15:00","price":12106},{"date":"1398/01/27 16:00","price":12114},{"date":"1398/01/27 17:00","price":12097},{"date":"1398/01/27 18:00","price":12095},{"date":"1398/01/27 19:00","price":12093},{"date":"1398/01/27 20:00","price":12100}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398