کمترین: 
424300
بیشترین: 
430100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
424300
زمان: 
1/27 19:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 27 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 27 فروردین 1398 , 424300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":428300},{"date":"1398/01/27 14:00","price":430100},{"date":"1398/01/27 15:00","price":426900},{"date":"1398/01/27 16:00","price":427600},{"date":"1398/01/27 17:00","price":424600},{"date":"1398/01/27 18:00","price":425900},{"date":"1398/01/27 19:00","price":424300}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399