کمترین: 
2330
بیشترین: 
2358
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2337
زمان: 
1/27 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 27 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 2337 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":2358},{"date":"1398/01/27 13:00","price":2338},{"date":"1398/01/27 14:00","price":2336},{"date":"1398/01/27 15:00","price":2337},{"date":"1398/01/27 16:00","price":2339},{"date":"1398/01/27 17:00","price":2330},{"date":"1398/01/27 18:00","price":2331},{"date":"1398/01/27 19:00","price":2333},{"date":"1398/01/27 20:00","price":2337}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399