کمترین: 
4675000
بیشترین: 
4722000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4675000
زمان: 
1/27 20:00
قیمت سکه امامی امروز 27 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 4675000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 12:00","price":4722000},{"date":"1398/01/27 13:00","price":4678000},{"date":"1398/01/27 14:00","price":4716000},{"date":"1398/01/27 15:00","price":4720000},{"date":"1398/01/27 16:00","price":4700000},{"date":"1398/01/27 17:00","price":4677000},{"date":"1398/01/27 18:00","price":4685000},{"date":"1398/01/27 19:00","price":4678000},{"date":"1398/01/27 20:00","price":4675000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399