کمترین: 
13420
بیشترین: 
13510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13420
زمان: 
1/27 15:58
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 27 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 13420 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 11:41","price":13510},{"date":"1398/01/27 13:14","price":13480},{"date":"1398/01/27 13:29","price":13500},{"date":"1398/01/27 14:54","price":13450},{"date":"1398/01/27 15:58","price":13420}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398