کمترین: 
13610
بیشترین: 
13700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13610
زمان: 
1/27 17:00
قیمت دلار در بازار تهران امروز 27 فروردین 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 13610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 11:30","price":13700},{"date":"1398/01/27 13:14","price":13620},{"date":"1398/01/27 13:29","price":13670},{"date":"1398/01/27 14:27","price":13670},{"date":"1398/01/27 15:57","price":13640},{"date":"1398/01/27 17:00","price":13610}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399