کمترین: 
15546
بیشترین: 
15680
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15561
زمان: 
1/27 20:00
قیمت یورو امروز 27 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 27 فروردین 1398 , 15561 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 11:00","price":15678},{"date":"1398/01/27 12:00","price":15680},{"date":"1398/01/27 13:00","price":15555},{"date":"1398/01/27 14:00","price":15564},{"date":"1398/01/27 15:00","price":15546},{"date":"1398/01/27 16:00","price":15561},{"date":"1398/01/27 17:00","price":15563},{"date":"1398/01/27 19:00","price":15558},{"date":"1398/01/27 20:00","price":15561}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398