کمترین: 
13542
بیشترین: 
13682
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13543
زمان: 
1/27 20:00
قیمت دلار امروز 27 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 27 فروردین 1398 , 13543 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 11:00","price":13680},{"date":"1398/01/27 12:00","price":13682},{"date":"1398/01/27 13:00","price":13550},{"date":"1398/01/27 19:00","price":13542},{"date":"1398/01/27 20:00","price":13543}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399