کمترین: 
201890
بیشترین: 
202417
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201890.0
زمان: 
1/27 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 27 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 201890.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 11:00","price":202302.0},{"date":"1398/01/27 12:00","price":202417.0},{"date":"1398/01/27 15:00","price":201890.0}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398