کمترین: 
4700000
بیشترین: 
4750000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4700000
زمان: 
1/27 17:02
قیمت سکه در بازار تهران امروز 27 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 4700000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 10:51","price":4750000},{"date":"1398/01/27 13:12","price":4720000},{"date":"1398/01/27 14:22","price":4744000},{"date":"1398/01/27 14:34","price":4745000},{"date":"1398/01/27 14:55","price":4720000},{"date":"1398/01/27 16:12","price":4710000},{"date":"1398/01/27 17:02","price":4700000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399