کمترین: 
1282.97
بیشترین: 
1288.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1283.29
زمان: 
1/27 18:00
قیمت اونس طلا امروز 27 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 27 فروردین 1398 , 1283.29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 03:00","price":1287.93},{"date":"1398/01/27 03:30","price":1288.19},{"date":"1398/01/27 06:00","price":1287.35},{"date":"1398/01/27 06:30","price":1285.81},{"date":"1398/01/27 07:00","price":1286.37},{"date":"1398/01/27 07:30","price":1285.79},{"date":"1398/01/27 08:00","price":1285.39},{"date":"1398/01/27 08:30","price":1285.24},{"date":"1398/01/27 11:00","price":1284.66},{"date":"1398/01/27 11:30","price":1285.84},{"date":"1398/01/27 12:00","price":1286.66},{"date":"1398/01/27 12:30","price":1285.93},{"date":"1398/01/27 13:00","price":1285.22},{"date":"1398/01/27 13:30","price":1284.87},{"date":"1398/01/27 14:00","price":1284.73},{"date":"1398/01/27 14:30","price":1282.97},{"date":"1398/01/27 18:00","price":1283.29}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399