کمترین: 
161.83
بیشترین: 
165.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165.54
زمان: 
1/27 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 27 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 27 فروردین 1398 , 165.54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 00:00","price":162.06},{"date":"1398/01/27 03:00","price":161.83},{"date":"1398/01/27 06:00","price":162.5},{"date":"1398/01/27 09:00","price":162.11},{"date":"1398/01/27 11:00","price":162.69},{"date":"1398/01/27 12:00","price":163.29},{"date":"1398/01/27 15:00","price":165.01},{"date":"1398/01/27 18:00","price":163.41},{"date":"1398/01/27 21:00","price":165.54}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399