کمترین: 
5041.6
بیشترین: 
5101.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5101.4
زمان: 
1/27 21:00
قیمت بیت کوین امروز 27 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 فروردین 1398 , 5101.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/27 00:00","price":5064.1},{"date":"1398/01/27 03:00","price":5041.6},{"date":"1398/01/27 06:00","price":5060.7},{"date":"1398/01/27 09:00","price":5060},{"date":"1398/01/27 11:00","price":5085.5},{"date":"1398/01/27 12:00","price":5084.4},{"date":"1398/01/27 15:00","price":5095},{"date":"1398/01/27 18:00","price":5067.6},{"date":"1398/01/27 21:00","price":5101.4}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399