کمترین: 
70.44
بیشترین: 
70.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.44
زمان: 
1/26 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 26 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 70.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 17:32","price":70.44}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398