کمترین: 
3328
بیشترین: 
3332
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3332
زمان: 
1/26 19:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 26 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 3332 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":3328},{"date":"1398/01/26 13:00","price":3331},{"date":"1398/01/26 14:00","price":3330},{"date":"1398/01/26 17:00","price":3332},{"date":"1398/01/26 18:00","price":3331},{"date":"1398/01/26 19:00","price":3332}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399