کمترین: 
10114
بیشترین: 
10124
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10122
زمان: 
1/26 19:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 26 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 26 فروردین 1398 , 10122 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":10116},{"date":"1398/01/26 13:00","price":10122},{"date":"1398/01/26 14:00","price":10117},{"date":"1398/01/26 15:00","price":10118},{"date":"1398/01/26 16:00","price":10114},{"date":"1398/01/26 17:00","price":10124},{"date":"1398/01/26 18:00","price":10121},{"date":"1398/01/26 19:00","price":10122}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398