کمترین: 
1610
بیشترین: 
1613
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1613
زمان: 
1/26 19:00
قیمت کرون نروژ امروز 26 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 1613 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":1612},{"date":"1398/01/26 13:00","price":1613},{"date":"1398/01/26 14:00","price":1611},{"date":"1398/01/26 15:00","price":1610},{"date":"1398/01/26 17:00","price":1613},{"date":"1398/01/26 18:00","price":1612},{"date":"1398/01/26 19:00","price":1613}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399