کمترین: 
27
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27
زمان: 
1/26 12:00
قیمت لیر سوریه امروز 26 فروردین 1398
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":27}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398