کمترین: 
35262
بیشترین: 
35816
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35816
زمان: 
1/26 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 26 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 35816 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":35262},{"date":"1398/01/26 13:00","price":35419},{"date":"1398/01/26 14:00","price":35444},{"date":"1398/01/26 15:00","price":35496},{"date":"1398/01/26 16:00","price":35579},{"date":"1398/01/26 17:00","price":35712},{"date":"1398/01/26 18:00","price":35701},{"date":"1398/01/26 19:00","price":35794},{"date":"1398/01/26 20:00","price":35816}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398