کمترین: 
5066
بیشترین: 
5074
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5074
زمان: 
1/26 19:00
قیمت لاری گرجستان امروز 26 فروردین 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 5074 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":5067},{"date":"1398/01/26 13:00","price":5070},{"date":"1398/01/26 14:00","price":5066},{"date":"1398/01/26 15:00","price":5070},{"date":"1398/01/26 17:00","price":5074},{"date":"1398/01/26 18:00","price":5073},{"date":"1398/01/26 19:00","price":5074}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398