کمترین: 
35416
بیشترین: 
35448
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35437
زمان: 
1/26 19:00
قیمت ریال عمان امروز 26 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 35437 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":35427},{"date":"1398/01/26 13:00","price":35448},{"date":"1398/01/26 14:00","price":35416},{"date":"1398/01/26 15:00","price":35419},{"date":"1398/01/26 16:00","price":35416},{"date":"1398/01/26 17:00","price":35437},{"date":"1398/01/26 18:00","price":35426},{"date":"1398/01/26 19:00","price":35437}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399