کمترین: 
3647
بیشترین: 
3651
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3651
زمان: 
1/26 19:00
قیمت ریال عربستان امروز 26 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 3651 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":3647},{"date":"1398/01/26 13:00","price":3650},{"date":"1398/01/26 14:00","price":3647},{"date":"1398/01/26 17:00","price":3651},{"date":"1398/01/26 18:00","price":3650},{"date":"1398/01/26 19:00","price":3651}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399