کمترین: 
44982
بیشترین: 
45018
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45018
زمان: 
1/26 19:00
قیمت دینار کویت امروز 26 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 45018 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":44985},{"date":"1398/01/26 13:00","price":45018},{"date":"1398/01/26 14:00","price":44982},{"date":"1398/01/26 15:00","price":44985},{"date":"1398/01/26 16:00","price":44982},{"date":"1398/01/26 17:00","price":45018},{"date":"1398/01/26 18:00","price":45005},{"date":"1398/01/26 19:00","price":45018}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398