کمترین: 
8047
بیشترین: 
8053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8053
زمان: 
1/26 19:00
قیمت منات آذربایجان امروز 26 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 8053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":8047},{"date":"1398/01/26 13:00","price":8053},{"date":"1398/01/26 14:00","price":8047},{"date":"1398/01/26 17:00","price":8053},{"date":"1398/01/26 18:00","price":8051},{"date":"1398/01/26 19:00","price":8053}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398