کمترین: 
213
بیشترین: 
214
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
214
زمان: 
1/26 20:00
قیمت روبل روسیه امروز 26 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 214 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":213},{"date":"1398/01/26 13:00","price":214},{"date":"1398/01/26 14:00","price":213},{"date":"1398/01/26 17:00","price":214},{"date":"1398/01/26 18:00","price":213},{"date":"1398/01/26 20:00","price":214}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398