کمترین: 
1479
بیشترین: 
1481
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1479
زمان: 
1/26 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 26 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 فروردین 1398 , 1479 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":1479},{"date":"1398/01/26 15:00","price":1480},{"date":"1398/01/26 16:00","price":1479},{"date":"1398/01/26 17:00","price":1481},{"date":"1398/01/26 19:00","price":1480},{"date":"1398/01/26 20:00","price":1479}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399