کمترین: 
178
بیشترین: 
179
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
179
زمان: 
1/26 17:00
قیمت افغانی امروز 26 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":178},{"date":"1398/01/26 13:00","price":179},{"date":"1398/01/26 14:00","price":178},{"date":"1398/01/26 17:00","price":179}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399