کمترین: 
13642
بیشترین: 
13664
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13648
زمان: 
1/26 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 13648 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":13662},{"date":"1398/01/26 13:00","price":13664},{"date":"1398/01/26 14:00","price":13652},{"date":"1398/01/26 15:00","price":13649},{"date":"1398/01/26 16:00","price":13642},{"date":"1398/01/26 17:00","price":13652},{"date":"1398/01/26 18:00","price":13646},{"date":"1398/01/26 20:00","price":13648}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399