کمترین: 
1897500
بیشترین: 
1924500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1907500
زمان: 
1/26 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 26 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 1907500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":1924500},{"date":"1398/01/26 13:00","price":1911500},{"date":"1398/01/26 14:00","price":1920500},{"date":"1398/01/26 16:00","price":1897500},{"date":"1398/01/26 17:00","price":1902500},{"date":"1398/01/26 18:00","price":1900500},{"date":"1398/01/26 19:00","price":1916500},{"date":"1398/01/26 20:00","price":1907500}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399