کمترین: 
9248
بیشترین: 
9268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9252
زمان: 
1/26 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 26 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 26 فروردین 1398 , 9252 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":9268},{"date":"1398/01/26 13:00","price":9263},{"date":"1398/01/26 14:00","price":9257},{"date":"1398/01/26 15:00","price":9260},{"date":"1398/01/26 16:00","price":9248},{"date":"1398/01/26 17:00","price":9259},{"date":"1398/01/26 18:00","price":9260},{"date":"1398/01/26 19:00","price":9254},{"date":"1398/01/26 20:00","price":9252}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399