کمترین: 
9812
بیشترین: 
9829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9821
زمان: 
1/26 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 26 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 26 فروردین 1398 , 9821 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":9821},{"date":"1398/01/26 13:00","price":9812},{"date":"1398/01/26 15:00","price":9822},{"date":"1398/01/26 16:00","price":9812},{"date":"1398/01/26 17:00","price":9825},{"date":"1398/01/26 18:00","price":9829},{"date":"1398/01/26 19:00","price":9825},{"date":"1398/01/26 20:00","price":9821}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399