کمترین: 
1897000
بیشترین: 
1924000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1907000
زمان: 
1/26 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 26 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 1907000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":1924000},{"date":"1398/01/26 13:00","price":1911000},{"date":"1398/01/26 14:00","price":1920000},{"date":"1398/01/26 16:00","price":1897000},{"date":"1398/01/26 17:00","price":1902000},{"date":"1398/01/26 18:00","price":1900000},{"date":"1398/01/26 19:00","price":1916000},{"date":"1398/01/26 20:00","price":1907000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398