کمترین: 
10259
بیشترین: 
10291
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10291
زمان: 
1/26 19:00
قیمت دلار کانادا امروز 26 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 فروردین 1398 , 10291 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":10261},{"date":"1398/01/26 13:00","price":10268},{"date":"1398/01/26 14:00","price":10259},{"date":"1398/01/26 15:00","price":10261},{"date":"1398/01/26 17:00","price":10287},{"date":"1398/01/26 18:00","price":10289},{"date":"1398/01/26 19:00","price":10291}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399