کمترین: 
432100
بیشترین: 
438300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
434400
زمان: 
1/26 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 26 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 26 فروردین 1398 , 434400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":438300},{"date":"1398/01/26 13:00","price":435300},{"date":"1398/01/26 14:00","price":437400},{"date":"1398/01/26 16:00","price":432100},{"date":"1398/01/26 17:00","price":433300},{"date":"1398/01/26 18:00","price":432800},{"date":"1398/01/26 19:00","price":436400},{"date":"1398/01/26 20:00","price":434400}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399