کمترین: 
12220
بیشترین: 
12237
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12220
زمان: 
1/26 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 26 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 12220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":12237},{"date":"1398/01/26 14:00","price":12229},{"date":"1398/01/26 15:00","price":12230},{"date":"1398/01/26 16:00","price":12221},{"date":"1398/01/26 17:00","price":12220},{"date":"1398/01/26 18:00","price":12225},{"date":"1398/01/26 20:00","price":12220}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399