کمترین: 
2040
بیشترین: 
2041
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2041
زمان: 
1/26 17:00
قیمت یوان چین امروز 26 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 26 فروردین 1398 , 2041 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":2041},{"date":"1398/01/26 14:00","price":2040},{"date":"1398/01/26 17:00","price":2041}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398