کمترین: 
2357
بیشترین: 
2365
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2357
زمان: 
1/26 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 26 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 2357 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":2364},{"date":"1398/01/26 13:00","price":2359},{"date":"1398/01/26 14:00","price":2364},{"date":"1398/01/26 16:00","price":2365},{"date":"1398/01/26 17:00","price":2359},{"date":"1398/01/26 18:00","price":2358},{"date":"1398/01/26 19:00","price":2359},{"date":"1398/01/26 20:00","price":2357}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399