کمترین: 
1836000
بیشترین: 
1840800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1837200
زمان: 
1/26 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 26 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 26 فروردین 1398 , 1837200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":1840800},{"date":"1398/01/26 13:00","price":1839600},{"date":"1398/01/26 15:00","price":1839400},{"date":"1398/01/26 16:00","price":1838100},{"date":"1398/01/26 17:00","price":1840100},{"date":"1398/01/26 18:00","price":1836000},{"date":"1398/01/26 19:00","price":1836800},{"date":"1398/01/26 20:00","price":1837200}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398