کمترین: 
1898000
بیشترین: 
1924000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1911000
زمان: 
1/26 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 26 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 26 فروردین 1398 , 1911000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/26 12:00","price":1924000},{"date":"1398/01/26 13:00","price":1910000},{"date":"1398/01/26 14:00","price":1917000},{"date":"1398/01/26 15:00","price":1919000},{"date":"1398/01/26 16:00","price":1899000},{"date":"1398/01/26 18:00","price":1898000},{"date":"1398/01/26 19:00","price":1912000},{"date":"1398/01/26 20:00","price":1911000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399